• darkblurbg

Vuurwerk

Illegaal vuurwerk: neem een advocaat!

Indien u wordt verdacht van het bezit of de handel in illegaal vuurwerk moet u over het algemeen voorkomen bij de rechtbank. Dit is dan bij de politierechter of bij de meervoudige strafkamer. Het bezit of de verkoop van illegaal vuurwerk wordt tegenwoordig fors bestraft, zodat het verstandig is dat u zich daarbij laat bijstaan door een advocaat. In sommige gevallen kan de officier van justitie de zaak afdoen met een strafbeschikking, meestal wordt u daarvoor uitgenodigd. Ook dan is het verstandig een advocaat mee te nemen, omdat de straffen behoorlijk hoog kunnen zijn.

Wat is illegaal vuurwerk?

In het vuurwerkbesluit is omschreven welk vuurwerk is toegestaan. Er zijn eisen gesteld aan de hoeveelheid en het soort kruit. Nederlands knalvuurwerk mag geen flash (flashkruit of flitspoeder) bevatten en mag het bijvoorbeeld geen strijkkopje hebben. Ook mogen de knallen niet te hard zijn (120 decibel). Daarnaast moet de beschrijving op het vuurwerk zelf voldoen aan de eisen, hetgeen onder meer inhoudt dat deze in het Nederlands moet zijn. Illegaal vuurwerk in Nederland is vuurwerk dat in strijd is met de Wet Milieugevaarlijke Stoffen of in strijd is met de Wet Milieubeheer en/of het Vuurwerkbesluit.

In buurlanden zoals België en Duitsland of via internet (bijvoorbeeld Italië, Frankrijk en Polen) is het eenvoudig om illegaal vuurwerk te verkrijgen. In die landen gelden vaak minder strenge eisen dan in Nederland. Doordat de Nederlandse vuurwerkwetgeving beduidend strenger is dan die van de omringende landen, wordt het vuurwerk dat in Nederland verkocht mag worden als minder spectaculair beschouwd. Voorbeelden van illegaal vuurwerk zijn: strijkers, vlinders, bangers, nitraten, cobra’s, mortierbommen en professionele Romeinse of Bengaalse kaarsen. Vuurwerk dat niet kort voor de jaarwisseling te koop is in Nederlandse winkels zal over het algemeen illegaal zijn.

Straffen voor illegaal vuurwerk

De straffen voor het bezit van illegaal vuurwerk lopen uiteen van forse geldboetes en stevige werkstraffen tot gevangenisstraf. Bij de handel in illegaal vuurwerk zullen de straffen over het algemeen zwaarder zijn.

Bij handel in illegaal vuurwerk gaan de straffen al snel fors omhoog. Zo is een handeltje van iemand, die wat cobra’s of strijkers koopt in het buitenland om deze weer door te verkopen aan vrienden of kennissen, al snel een hachelijke onderneming. Het Openbaar Ministerie zal bij grotere hoeveelheden in die situatie waarschijnlijk een gevangenisstraf eisen. Bij een samenwerkingsverband zou zelfs sprake kunnen zijn van een criminele organisatie, zodat de strafbedreiging nog hoger is.

De straffen voor het illegaal bezitten, maken of afsteken van vuurwerk zijn opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011). Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Vaak wordt bij het strafrechtelijk onderzoek naar illegaal vuurwerk tot aanhouding overgegaan en aansluitend tot inverzekeringstelling en start de voorlopige hechtenis (het voorarrest). Via snelrecht of supersnelrecht worden verdachten vaker en snel voor de rechter gebracht. De hoogte van de eis van de officier van justitie hangt samen met de mate van gevaarzetting en de schade die is veroorzaakt. De schade zal naast een eventuele straf moeten worden vergoed. Het Openbaar Ministerie eist 75% meer straf rond de jaarwisseling omdat dit als een evenement wordt gezien. Als er hulpverleners bij betrokken zijn, bijvoorbeeld bij het gooien van (illegaal) vuurwerk naar politie of ambulancemedewerkers, zijn strafeisen van 200% mogelijk.

Door de zwaardere straffen die tegenwoordig vaak worden opgelegd voor dit soort zaken, heeft dit ook grote(re) gevolgen voor je justitiële documentatie. Daarmee kan het belangrijke consequenties hebben voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG), mocht je deze nodig hebben voor een stage of baan.

OM-zitting met strafbeschikking

Bij geringere overtredingen rondom vuurwerk krijgt u mogelijk een oproep om te verschijnen bij de officier van justitie. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie u een voorstel doet voor een straf of een strafbeschikking oplegt, zodat u niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Dat klinkt aantrekkelijk maar dat is het vaak niet. De officier van justitie is géén onafhankelijke rechter. Bovendien heeft ook een strafbeschikking gevolgen voor uw ‘strafblad’ en dus uw VOG. De richtlijn van het Openbaar Ministerie voor illegaal vuurwerk is lang niet altijd gelijk aan de straffen die de rechter doorgaans oplegt. Als advocaat kunnen wij uw kansen op eventuele vrijspraak of een lagere straf goed inschatten. Laat u zich daarom adviseren.

Wet Milieugevaarlijke Stoffen, Wet Milieubeheer, Vuurwerkbesluit

Illegaal vuurwerk (bezit, vervaardigen, handel en afsteken) valt onder diverse wetten en regels. Het betreffen economische delicten. De toepasselijke wetgeving is meestal niet eenvoudig leesbaar voor een leek. Hetzelfde geldt voor rapporten die door vuurwerkdeskundigen van de politie worden opgesteld. Wij treden vaker op in vuurwerkzaken en weten welke regelgeving van toepassing is en kennen de terminologie die wordt gebruikt. Juist daarom is het verstandig een advocaat in te schakelen als u moet voorkomen bij de rechter (politierechter of meervoudige strafkamer) of bij de OM- zitting van de officier van justitie in verband met een strafbeschikking.

Het is belangrijk een strafzaak voor illegaal vuurwerk zéér serieus te nemen. Wij staan als ervaren strafrechtadvocaten regelmatig mensen bij in vuurwerkzaken en zijn als strafrechtspecialist op de hoogte van de wetgeving op dit gebied. Via deze website of telefonisch kunt u gratis en vrijblijvend met ons in contact komen.