• darkblurbg

Openlijke geweldpleging

Wanneer u geweld pleegt in het openbaar, kan het zijn dat u verdacht wordt van openlijke geweldpleging. Daarvan is alleen sprake als u dit geweld pleegt samen met anderen. Dat betekent niet dat alle betrokkenen ook een gelijk aandeel moeten hebben of zelf geweld moeten plegen, maar vereist is wel dat ook anderen hier een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Openlijk geweld kan zich richten tegen goederen (vernieling) of personen. Dat geweld moet zodanig krachtig zijn dat de openbare orde hierdoor wordt aangetast. U kunt denken aan het bekladden van een grafsteen, het inslaan van de ruit van een bushokje, het gooien van voorwerpen richting politie of een groepsgevecht.

Aangezien openlijke geweldpleging wordt gezien als een aantasting van de openbare orde, kan dit zwaarder bestraf worden dan geweld dat alleen en niet in het openbaar is gepleegd. Een strafrechtadvocaat van ons kantoor kan u helpen om te bekijken of van openlijke geweldpleging sprake is of niet en u verdediging in de strafzaak als dat nodig is. U kunt ons bereiken via de contactgegevens op onze website.