• darkblurbg

Bedreiging

Bedreiging is een vrij breed begrip in het Wetboek van Strafrecht, maar de meest bekende vorm is wel het bedreigen met de dood (enig misdrijf tegen het leven gericht) of ernstig (zwaar lichamelijk) letsel. Bij dat laatste kun je denken aan het dreigen iemands been te breken, maar ook ‘ik pak je nog wel’ kan onder omstandigheden zo’n bedreiging zijn. Soms is het lastiger te beoordelen of iets daadwerkelijk bedreigend is. Als een grappig bedoelde opmerking verkeerd wordt opgevat bijvoorbeeld. Of als een opmerking gemaakt wordt in hevige emotie maar duidelijk niet als concrete bedreiging bedoeld is. In die gevallen is het antwoord op de vraag of iets bedreigend is in de zin van de wet veel moeilijker te geven. Een strafrechtadvocaat kan vaak goed beoordelen of het om een strafbare bedreiging gaat. Laat u daarom door een van onze advocaten adviseren als u van bedreiging verdacht wordt.