• darkblurbg

Kinderporno

Er is sprake van kinderporno wanneer foto- of videomateriaal een kennelijk minderjarig kind in een seksuele pose weergeeft. Daarbij is het de naaktheid minder van belang dan de pose van het kind. Of deze pose als seksueel getint moet worden beschouwd hangt van verschillende factoren af. Beoordeeld wordt of de positie van de minderjarige onnatuurlijk is en of er sprake is van een seksueel getinte suggestieve stand van het lichaam. Daarnaast wordt gekeken of er op enige manier nadruk op de geslachtdelen ligt. Ook virtuele kinderporno is in Nederland niet toegestaan.

Iedere vorm van betrokkenheid bij kinderporno is strafbaar. Strafbaar is het bezit, het verwerven, het aanbieden, het verspreiden, bekijken en maken van kinderporno. Het sturen van naaktfoto’s tussen jongeren onderling, ook wel sexting genoemd, wordt ook aangemerkt als het verspreiden van kinderporno. Feitelijk is het bekijken van één afbeelding al een strafbaar feit.

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom de politie een onderzoek naar kinderporno begint. Soms is er een melding van iemand, maar vaker komt de politie verdachten zelf op het spoor via het internet.

De politie heeft tegenwoordig uitgebreide opsporingsbevoegdheden die de pakkans aanzienlijk vergroten. Door technische vooruitgang is kinderporno makkelijker te traceren. Zo kan de politie bijvoorbeeld op afstand uw- internet en telefoniegegeven uitlezen en verdachte creditcard- of banktransacties natrekken. Verdachte websites worden dag en nacht in de gaten gehouden en via het unieke IP-adres dat iedere computer heeft, kan men de bezoekers van dit soort sites gemakkelijk achterhalen.

Voor het beoordelen van de rechtmatigheid van de toepassing van deze opsporingsbevoegdheden is bijstand door een advocaat van belang. Als opsporingsbevoegdheden onjuist of onrechtmatig zijn ingezet dan kan dit grote gevolgen voor het bewijs en dus uw strafzaak hebben.

De maximumstraf voor betrokkenheid bij kinderporno is vier jaar gevangenisstraf of een geldboete van maximaal € 78.000. Hoe hoog de straf bij een eventuele veroordeling uitvalt, hangt van meerdere factoren af (onder andere de hoeveelheid, de ernst, de mate van betrokkenheid).

In enkele gevallen wordt de zaak buiten rechte afgedaan. Dat wil zeggen dat de zaak niet voor de rechter wordt gebracht, maar dat de officier van justitie de zaak onder voorwaarden wil schikken. Daarvoor bestaat het zogenaamde INDIGO beleid. De nadruk lig dan op hulpverlening en reclasseringstoezicht.  Een advocaat kan ook in een vroeg stadium de officier van justitie benaderen en vragen of u voor deze afdoening in aanmerking kunt komen.

Naast een eventuele straf heeft een veroordeling voor dit feit ook andere consequenties. Als veroordeeld zedendelinquent blijft de justitiële documentatie de rest van uw leven inzichtelijk. Dit kan grote maatschappelijke gevolgen hebben.

De wet- en regelgeving over kinderporno is ingewikkeld en steeds in ontwikkeling. Het is ook daarom van groot belang dat u al bij het ontstaan van verdenkingen rondom betrokkenheid bij kinderporno zo snel mogelijk een gespecialiseerd advocaat raadpleegt. Onze advocaten hebben ervaring met zaken die over kinderporno gaan. Onze contactgegevens kunt u vinden op onze website.