• darkblurbg

Strafbeschikking

Wat is een strafbeschikking? Een strafbeschikking is een aan u opgelegde straf door de officier van justitie. Bij het opleggen van een strafbeschikking komt geen rechter te pas. Een officier van justitie kan dat niet voor alle strafbare feiten doen. Het gaat bijvoorbeeld om mishandeling, bedreiging, belediging, diefstal en stalking. Dat zijn feiten waar volgens de wet maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat. Voor zwaardere feiten is een strafbeschikking niet mogelijk.

Een strafbeschikking staat voor uw justitiële documentatie (strafblad) gelijk aan een veroordeling door een rechter. De aantekening op het strafblad kan gevolgen hebben voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Het Openbaar Ministerie kan u een strafbeschikking per post toesturen of deze aan u uitreiken tijdens een zogenaamde OM-zitting. Als de strafbeschikking per post komt, hebt u twee weken nadat u er kennis van genomen hebt de tijd om verzet in te stellen bij de officier van justitie. Betaal een eventueel opgelegde boete niet, omdat het verzet daarmee komt te vervallen. Als u aangeeft tijdens de OM-zitting het niet eens te zijn met de voorgestelde straf zal het Openbaar Ministerie ervoor kiezen de zaak aan de rechter voor te leggen.

Rechtsbijstand door advocaat

Het is verstandig een advocaat te raadplegen indien u een strafbeschikking ontvangt of als u een uitnodiging voor een OM-zitting ontvangt. Als u de strafbeschikking per post ontvangt en niets doet wordt uw straf twee weken nadat u kennisgenomen hebt van de strafbeschikking onherroepelijk, dat wil zeggen dat er niets meer aan te doen is.

Als u wel een advocaat inschakelt dan vraagt de advocaat het strafdossier op en bespreekt dat met u. U kunt dan goed voorgelicht een beslissing nemen over het al dan niet instellen van verzet. Bij een OM-zitting gaat u volledig geïnformeerd over uw positie naar de zitting.

In de praktijk blijkt het zeer zinvol een advocaat in te schakelen. Vaak zijn de strafdossiers in zaken van strafbeschikkingen niet compleet, is het bewijs te mager of zelfs onrechtmatig verkregen. Dit zijn allemaal zaken die voor u lastig te beoordelen zijn, maar die bij een rechter tot vrijspraak zouden kunnen leiden of tot een lagere straf dan de officier van justitie u heeft aangeboden.

Het Openbaar Ministerie hanteert richtlijnen voor het betreffende strafbare feit en houdt bij de bepaling van de straf niet altijd rekening met de omstandigheden waaronder het feit is begaan. Als deze feiten duidelijk en goed naar voren worden gebracht heeft dit regelmatig tot gevolg dat een lagere straf wordt opgelegd of zelfs alsnog een sepot van de zaak volgt (dus geen vaststelling van schuld en geen oplegging van straf).

Als de door het Openbaar Ministerie voorgestelde straf tijdens de zitting niet geaccepteerd wordt, zal de zaak voor de rechter komen. In onze praktijk hebben veel zaken, die alsnog bij de rechter zijn gekomen, geleid tot vrijspraak of een (veel) lagere straf of boete.

Een advocaat kan voor u verzet instellen of u bijstaan bij de OM-zitting. Als de door het Openbaar Ministerie voorgestelde straf passend is en wij niet verwachten dat een zitting bij de rechter een beter resultaat zal opleveren, dan zullen we u dat ook zeggen. U kunt er dan voor kiezen het verzet niet in te stellen of het weer in te trekken.

Advisering door een advocaat is altijd zinvol. Wij staan graag voor u klaar.