• darkblurbg

Mishandeling

Mishandeling is het een ander toebrengen van lichamelijk pijn of letsel, zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Een dokter die een patiënt behandelt, kan ook iemand pijn doen of letsel veroorzaken, maar omdat dat ingrijpen noodzakelijk of op verzoek is, levert dit geen mishandeling op.

Ook andere mensen hebben soms het recht een ander pijn te doen of letsel toe te brengen. Dat is het geval wanneer sprake is van (zelf)verdediging, wanneer iemand handelt uit zogenaamd noodweer

Bij mishandeling kun je denken aan slaan, het geven van een schop of trap, maar ook aan een harde duw of (hard) knijpen. Als de handeling maar pijn of letsel veroorzaakt.

Daarnaast wordt onder mishandeling verstaan het “teweegbrengen van zogenaamde min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam”. Dat betekent dat onder omstandigheden ook het afknippen van haren of iemand in ijskoud water duwen mishandeling kan zijn.

Een mishandeling heeft soms ernstige gevolgen zoals zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood. Dit zijn strafverzwarende omstandigheden die veel uitmaken voor de hoogte van de straf.

Als bij de mishandeling het opzet op het zwaar lichamelijk letsel of de dood is gericht, heet dit zware mishandeling of doodslag. Dat opzet is er niet alleen wanneer iemand doelbewust handelt. Juridisch is er ook sprake van opzet als iemand door zijn handelen een “aanmerkelijke kans” op het zwaar lichamelijk letsel of de dood aanvaardt. Dat kan het geval zijn bij het steken met een mes, het gooien van een glas tegen iemands hoofd of door hard tegen een hoofd slaan of schoppen.

Of een bepaald handelen (of nalaten) mishandeling, zware mishandeling of zelfs doodslag is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Dat geldt ook voor de vraag of sprake is van (zelf)verdediging. Het is belangrijk hier goed naar te kijken, zeker omdat zware straffen kunnen worden opgelegd, van een geldboete tot een lange gevangenisstraf. Vraag daarom het advies van een van onze strafrechtadvocaten als u van mishandeling, zware mishandeling of doodslag wordt verdacht.