• darkblurbg

Belediging

Belediging is in de wet omschreven als “het aanranden van iemands eer of goede naam”. Dat kan bijvoorbeeld door iemand uit te schelden. Soms kan een uiting door de omstandigheden waaronder die gedaan wordt ook beledigend zijn, zoals het woord ‘pannenkoek’. Bij de beoordeling van de omstandigheden kan het ook uitmaken tegen wie de uitlating is gedaan. Is dit een politieambtenaar? Dan wordt soms sneller van belediging gesproken en staan hier ook hogere straffen op.

Het beledigen kan rechtstreeks, maar ook in het openbaar (op straat) wanneer de persoon die beledigd wordt niet in de buurt is. Beledigen kan ook indirect, via bijvoorbeeld een voicemail of een andere persoon.

Verder zijn er ook bijzondere vormen van belediging, zoals smaad en laster, waarbij het gaat om het, al dan niet ten onrechte, beschuldigen van iemand (bijvoorbeeld van strafbare feiten) met als doel dat anderen hier van horen.

Iedereen heeft het recht om zijn mening te uiten. Als een uiting wordt gedaan omwille van het maatschappelijke debat, zal deze uiting (al is die beledigend van aard) in principe zijn toegestaan vanwege de vrijheid van meningsuiting.

Aangezien het van veel omstandigheden kan afhangen of een uiting een belediging is en zo ja, wat voor soort belediging, is het advies een strafrechtadvocaat met u mee te laten denken en u waar nodig te laten verdedigen als u van dit misdrijf wordt verdacht. U kunt bellen met een van onze advocaten om de mogelijkheden te bespreken.