• darkblurbg

Getuige

Als getuige bent u alleen verplicht een verklaring af te leggen indien u wordt gehoord door de rechter of de rechter-commissaris. Bij de politie bestaat een dergelijke verplichting niet. Soms kunt u zich ook beroepen op een verschoningsrecht. Dit geldt bijvoorbeeld indien de verdachte een nauw verwant familielid van u is.