• darkblurbg

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitieel verleden (eerder vastgestelde strafbare feiten) van iemand geen bezwaar vormt voor een bepaalde functie of taak, bijvoorbeeld baan of stage. De organisatie waar de functie of taak moet worden uitgevoerd, kan van iemand vragen zo’n VOG op te vragen.

De persoon die de VOG nodig heeft, vraagt deze op bij Justis, het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis beoordeelt dan aan de hand van het strafblad of aan iemand een VOG kan worden afgegeven.

Niet voor elk strafbaar feit geldt dat deze aan het afgeven van een VOG in de weg staat. Het hangt af van het soort en de ernst van het feit, wanneer het feit is gepleegd, maar ook de aard van de functie of taak (baan of stage) en de leeftijd van de persoon die om een VOG vraagt. Het kan dus goed zijn dat, ook als u een strafblad heeft, u toch een VOG krijgt. Als iemand geen strafblad heeft, wordt er sowieso een VOG afgegeven.

Op de website van Justis kunt u via internet een ‘check’ doen, waarmee u gemakkelijk kunt bekijken of u voor een VOG in aanmerking komt. Aangezien de ‘check’ anoniem is, geeft deze geen garantie, maar wel een indicatie. U kunt de VOG-check vinden door te klikken op de volgende link: https://vogcheck.justis.nl/.

Als Justis van plan is om geen VOG af te geven, krijgt u hierover bericht (een ‘voornemen tot afwijzing’). U kunt op dit ‘voornemen’ reageren (door middel van het indienen van een zogenaamde ‘zienswijze’). Daarna neemt Justis een beslissing over de aanvraag VOG. Als Justis besluit geen VOG af te geven, kunt u hiertegen in bezwaar. Als de functie, baan of stage belangrijk voor u is en u wilt hulp bij het indienen van een bezwaarschrift, kunt u hierover contact met ons opnemen en geven wij u advies en helpen wij u waar mogelijk met het opstellen van een bezwaarschrift.