• darkblurbg

Strafrecht

Als u wordt aangehouden door de politie bestaat de mogelijkheid dat u langere tijd vast blijft zitten. In eerste instantie mag de politie u maximaal 9 uur lang ophouden in verband met verhoor. De nachtelijk uren (tussen 24.00 en 9.00 uur) tellen daarbij niet mee. Voordat de politie u gaat verhoren moet u in de gelegenheid worden gesteld om met een advocaat te overleggen over uw situatie. Wij raden u aan van die mogelijkheid gebruik te maken. Lees voor meer informatie over consultatierechtsbijstand deze folders voor minderjarigen en volwassenen. Deze vorm van rechtsbijstand is in veel gevallen kosteloos. Bel voor nadere vragen gerust met ons kantoor.