• darkblurbg

Omzetting werkstraf

Wanneer aan u een werkstraf is opgelegd dan is daarbij altijd vervangende hechtenis bepaald. Dat wil zeggen dat als de werkstraf niet goed wordt uitgevoerd binnen de termijn die bij het vonnis is bepaald, dan wordt de werkstraf omgezet in een vervangende hechtenis. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om de werkstraf uit te voeren en dat (normaal gesproken voor iedere 2 uur een dag) gevangenisstraf moet worden uitgezeten.

Voordat het zover komt, heeft u meestal al een eindgesprek gehad met de reclassering als de werkstraf al begonnen was. De reclassering stuurt daarna dan bericht aan de officier van justitie dat de werkstraf niet voltooid is. De officier van justitie kan dan beslissen de werkstraf om te zetten in de gevangenisstraf. Ook in de gevallen waarbij het door omstandigheden niet eens gelukt is de werkstraf op te starten kan dit het geval zijn.

Van de beslissing om de werkstraf om te zetten, krijgt u schriftelijk bericht. In dit bericht staat dan de wettelijke termijn vermeld waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Dit is binnen 14 dagen.

Mocht u een dergelijk bericht ontvangen en in bezwaar willen gaan tegen deze beslissing, dan is het raadzaam contact met een advocaat op te nemen. Als een bezwaarschrift voor u is ingediend bij de rechtbank dan zal de rechtbank overgaan tot het plannen van een zitting.

Het plannen gebeurt meestal op korte termijn omdat een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Dat betekent dat de beslissing van de officier van justitie om de werkstraf om te zetten in een gevangenisstraf direct kan worden uitgevoerd. De indiening van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Er zijn wel afspraken gemaakt dat u niet bij de zitting wordt aangehouden. U kunt dus wel in de rechtbank verschijnen en aanwezig zijn bij de zitting.

Dus mocht u bericht ontvangen dat uw werkstraf is omgezet dan doet u er goed aan om op zo kort mogelijke termijn contact met een van onze strafrechtadvocaten.