• darkblurbg

Bewaring

Indien u vast blijft zitten, dient de rechter-commissaris binnen 3 dagen en 18 uur te toetsen of uw aanhouding rechtmatig is geweest. Daarnaast kan de rechter-commissaris de periode van de voorlopige hechtenis verlengen met maximaal 14 dagen. Dit heet de bewaring. Uw advocaat is altijd aanwezig bij de voorgeleiding aan de rechter-commissaris, en kan u voorafgaand daaraan nader adviseren.