• darkblurbg

Verkrachting en aanranding

Bij verkrachting gaat het volgens de wettelijke omschrijving om het “door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander te dwingen tot het ondergaan van seksuele handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.” Dat betekent dat je iemand met geweld of door de bedreiging met geweld moet dwingen tot seks. Die situaties zijn vaak vrij duidelijk.

Je kunt ook iemand door een andere feitelijkheid dwingen tot seks. Wat moet daar onder worden verstaan? Er moet door de verdachte opzettelijke een situatie gecreëerd zijn waarin de aangever niet anders kan dan de handelingen dulden of zich moeilijk aan die situatie kan onttrekken. Het gaat dan met name om situaties waarbij sprake is van psychische druk. Ook kan een afhankelijkheidsrelatie daarbij van belang zijn, bijvoorbeeld als het gaat om een behandelaar en een patiënt of een leraar met een leerling.

Het seksueel binnendringen kan plaatsvinden met de penis, de vingers, de tong maar ook met een voorwerp en kan in elke lichaamsopening plaatsvinden. Alleen de opgedrongen tongzoen geldt tegenwoordig niet meer als verkrachting, maar kan wel een ander seksueel misdrijf opleveren, zoals aanranding.

Bij aanranding is de wettelijke omschrijving: “iemand dwingen tot het plegen of ondergaan van een seksuele handeling”. Het gaat bij aanranding  om alle seksuele handelingen behalve seksueel binnendringen. Seksuele handelingen zijn dan handelingen die in strijd zijn met de geldende normen op dat gebied. Net als bij verkrachting moet er wel sprake zijn van dwang.

Aanranding kan zich in veel situaties voordoen zoals op het werk, de sportclub en in het uitgaansleven. Beschuldigingen kunnen snel ontstaan omdat de definitie ruim is. Er kan discussie ontstaan of een handeling al dan niet ontuchtig is in een bepaalde situatie. Op een dansvloer gelden mogelijk andere normen dan op de werkvloer.

De straffen voor verkrachting zijn hoger dan voor aanranding (verkrachting maximaal 12 jaar en aanranding maximaal 8 jaar), maar strafoplegging is maatwerk en allerlei factoren spelen een rol. Dat kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden zijn waarin het feit plaatsvond en de persoon van de verdachte.

Als u verdacht wordt van één van deze feiten dan is het van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium, het liefste vóór het verhoor bij de politie, advies van een ervaren advocaat inwint. Zij zijn gewend om verdachten in dit soort zaken te verdediging. Ook als u onschuldig bent is dat verstandig. Een advocaat kan u voorlichten en samen met u een verdedigingsstrategie bepalen. In zedenzaken doen zich vaak bewijsproblemen voor en is het soms verstandig om te zwijgen. Er zijn ook gevallen waarin het wel verstandig is een verklaring af te leggen om een bepaald bewijs in een vroeg stadium te ontkrachten. Soms is het wijs een keuze te maken tussen het ontkennen van de handeling(en) of van de dwang.

Het belang van goede rechtsbijstand is groot in deze zaken. Een veroordeling voor zedenzaken heeft een grote impact. Dat geldt ook voor een aanranding van relatief geringe ernst zoals billenknijpen.

Ook een dergelijke veroordeling kan grote gevolgen hebben en langdurig nadelige gevolgen voor het verkrijgen van een VOG. Bij ons kantoor werken advocaten die veel ervaring hebben met bijstand in zedenzaken. Schroomt u dus vooral niet om ons te bellen.