• darkblurbg

Valsheid in geschrift

Bij valsheid in geschrift gaat het om een stuk (over het algemeen een bestand of document) met leestekens (cijfers, letters) dat is vervalst. Dat stuk moet dan zijn bedoeld om als bewijs te dienen.

Valsheid in geschrift is dan het vals maken of voltooien van zo’n stuk met als doel dit als echt en onvervalst te gebruiken en dus een ander te misleiden. U kunt denken aan het aanpassen van getallen op een bankafschrift, het zetten van een andere handtekening dan de uwe of bij een andere naam dan die van u, het opstellen van een overeenkomst waar geen sprake van is of het maken van facturen, terwijl deze geen grondslag hebben. Dat stuk kan dan bijvoorbeeld worden gebruikt om de belastingdienst of een andere partij te misleiden.

Niet alleen het (af)maken van een vals ‘geschrift’, maar ook het bewust gebruiken van zo’n geschrift of het zelf beschikken dan wel het aan een ander ter beschikking stellen van zo’n geschrift terwijl u weet dat het vals is, is strafbaar.

Wanneer u verdacht wordt van valsheid in geschrift, neemt u dan contact op met een van onze strafrechtadvocaten.