• darkblurbg

Cassatie in strafzaken

Strafzaken kunnen in beginsel in drie instanties worden behandeld: eerste aanleg (rechtbank), hoger beroep (gerechtshof) en cassatie (hoge raad). De cassatieprocedure wijkt op belangrijk punten af van de procedure bij de rechtbank en het gerechtshof, de zogenaamde feitenrechters.

De belangrijkste verschillen zijn dat de cassatieprocedure schriftelijk verloopt en dat in cassatie de feiten vastliggen. Er kan bij de Hoge Raad alleen nog geklaagd worden over motiveringsgebreken of verkeerde toepassing van het recht. Door deze verschillen moet in cassatie op een wezenlijk andere manier worden geprocedeerd. Dit vergt niet alleen een goede kennis van cassatietechniek maar ook van het gehele systeem van strafrecht en strafvordering. Helaas beschikken niet alle strafrechtadvocaten over dergelijke gespecialiseerde kennis. Het is dus zaak een strafrechtadvocaat in te schakelen die ook gespecialiseerd is in cassatiezaken. 

Instellen cassatieberoep

Voor het instellen van het cassatieberoep bij de Hoge Raad heeft u slechts 14 dagen de tijd, gerekend vanaf de dag van de uitspraak. Omdat deze termijn zo kort is, kan het verstandig zijn beroep in cassatie in te stellen indien u nog niet zeker weet of u van die mogelijkheid gebruik wilt maken. Een ingesteld cassatieberoep kan op een later moment weer worden ingetrokken. Het beroep moet worden ingesteld bij de griffie van het gerechtshof (soms bij de rechtbank) waar uw strafzaak werd behandeld. Het is verstandig zo snel mogelijk na het instellen contact op te nemen met ons kantoor.

Indienen cassatieschriftuur

Na het instellen van het cassatieberoep wordt het dossier van uw strafzaak door het gerechtshof naar de Hoge Raad gestuurd. Na ontvangst van het dossier wordt op grond van artikel 435 Sv aan u hiervan een schriftelijke mededeling gedaan. Het is van groot belang dat u na ontvangst van de mededeling direct contact opneemt met uw cassatieadvocaat. Vanaf dat moment moet namelijk binnen 60 dagen een cassatieschriftuur met daarin de juridische klachten tegen de uitspraak worden ingediend door een advocaat. U mag dit niet zelf doen. Indien niet tijdig een cassatieschriftuur wordt ingediend, dan bent u niet-ontvankelijk in het cassatieberoep.

Verder verloop

Nadat de cassatieschriftuur is ingediend, wordt door de Hoge Raad een rechtsdag bepaald. Op die dag wordt een datum bepaald waarop de advocaat-generaal zijn conclusie zal nemen. Nadat de advocaat-generaal zijn conclusie heeft genomen, heeft uw advocaat 14 dagen de tijd om daarop te reageren. Uiteindelijk neemt de Hoge Raad een beslissing. Deze beslissing wordt toegezonden aan uw advocaat. 

Voor verdere vragen over cassatie kunt u contact op nemen. Wij kunnen u zonodig verwijzen.