• darkblurbg

Voorwaardelijke straf

Bij het opleggen van een straf, kan een rechter er voor kiezen de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen. Dat betekent dat een deel van de straf niet ondergaan hoeft te worden, zolang de door de rechter gestelde voorwaarden worden nageleefd. Het kan dan gaan om een voorwaardelijke geldboete, taakstraf of gevangenisstraf.

De voorwaarde die altijd wordt gesteld is dat de veroordeelde geen nieuwe strafbare feiten begaat. Dat is de algemene voorwaarde die bij voorwaardelijke straffen geldt. Daarnaast kunnen bijzondere voorwaarden worden gesteld. Welke dat zijn, staat in de wet. U kunt denken aan het vergoeden of herstellen van schade, een contact of locatieverbod, een alcohol- of drugsverbod of meewerken aan behandeling of opnamen in een zorginstelling. Als bijzondere voorwaarden worden opgelegd, geldt als voorwaarde ook altijd meewerken aan het afnemen van vingerafdrukken of het ter inzage bieden van een identiteitsbewijs en meewerken aan reclasseringstoezicht.

Als door de rechter een voorwaardelijke straf wordt opgelegd, bepaalt de rechter ook altijd de zogenaamde proeftijd, de tijd waarbinnen de veroordeelde zich aan de voorwaarden moet houden en de voorwaardelijke straf nog boven het hoofd van de veroordeelde hangt. Deze proeftijd is maximaal drie jaar, tenzij het gaat om een zeer ernstig misdrijf, want dan kan een proeftijd van maximaal tien jaren worden opgelegd.

Wanneer de veroordeelde binnen de proeftijd een van de gestelde voorwaarden overtreedt, dan kan de officier van justitie vragen om de voorwaardelijke straf ten uitvoer te leggen, de zogenaamde vordering tenuitvoerlegging (TUL). Er komt dan een zitting waarbij de rechter beoordeelt of iemand inderdaad een of meer voorwaarden overtreden heeft. Als de rechter oordeelt dat dat het geval is, kan de rechter de voorwaardelijke straf ten uitvoer leggen, maar dat hoeft niet. De rechter kan er ook voor kiezen de veroordeelde nog een kans te geven en bijvoorbeeld de gestelde proeftijd te verlengen.

Na een veroordeling tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, en bij overtreding van de voorwaarden kan de officier van justitie ook besluiten dat de veroordeelde in afwachting van de zitting moet worden aangehouden en vastgezet. Dat kan de officier van justitie alleen doen als zo snel mogelijk na het aanhouden de rechter-commissaris daarvoor toestemming geeft. Dat heet de voorlopige tenuitvoerlegging (VTUL). De dagen die de veroordeelde in afwachting van de zitting vast zit in verband met de tenuitvoerlegging, worden afgetrokken van het aantal dagen dat uiteindelijk door de rechter ten uitvoer wordt gelegd.

Een voorwaardelijke straf klinkt misschien niet als een straf, maar dat is het wel. Ook als deze geheel voorwaardelijke is, komt dit wel op je justitiële documentatie (strafblad) te staan, wat weer gevolgen kan hebben voor je VOG. Verder blijft er gedurende de proeftijd een straf boven uw hoofd hangen, welke straf alsnog ten uitvoer kan worden gelegd als de veroordeelde zich niet aan de voorwaarden houdt. Laat u zich daarom door een van onze advocaten adviseren als u verdacht wordt van een strafbaar feit, ook als uw schuld voor u al vast staat. Wij kunnen u advies geven over het bewijs in uw zaak, maar ook de straf en eventuele voorwaarden die bij uw zaak en persoon passen. Ook als in uw strafzaak een voorwaardelijke straf is opgelegd en u wordt geconfronteerd met een vordering tenuitvoerlegging kunt u bij ons terecht.