• darkblurbg

Voor minderjarigen

Ben je jonger dan 18 jaar en verdachte?

Je kunt door de politie worden aangehouden.

Je hebt dan recht op rechtsbijstand van een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor. Deze rechtsbijstand is verplicht en kost niets.

Voor dat eerste verhoor heeft de politie 9 uur de tijd. Bij dit verhoor moet altijd een advocaat aanwezig zijn, ook dat is verplicht.

Wanneer het onderzoek klaar is word je vrij gelaten en kunnen je ouders je ophalen van het politiebureau. Je krijgt dan soms direct - maar meestal op een later moment - bericht van justitie wat er met jouw strafzaak zal gebeuren. De officier van justitie kan je een straf op leggen (strafbeschikking) of een aanbod doen om een geldboete te betalen of een aantal uren taakstraf te werken. Wanneer je dat aanbod accepteert, oordeelt de rechter niet meer over de zaak.

Soms krijg je een dagvaarding toegestuurd voor een zitting bij de kinderrechter. De rechter oordeelt dan of je schuldig bent of niet. De rechter bepaalt ook een eventuele straf.

Wanneer het onderzoek na die 9 uur verhoor nog niet klaar is, word je in verzekering gesteld. Je moet dan maximaal 3 dagen op het politiebureau blijven.

Tijdens de inverzekeringstelling krijg je altijd bezoek van een advocaat, ook als je daar niet om hebt gevraagd.

Ook krijg je bezoek van iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat gebeurt bij iedere minderjarige verdachte. De Raad wil weten hoe het thuis en op school met je gaat. De Raad schrijft hierover een verslag en adviseert daarin de officier van justitie en de kinderrechter.

Je ouders hebben het recht om je te bezoeken op het politiebureau. Daarvoor gelden huisregels.

Wanneer de officier van justitie je niet binnen 3 dagen wil vrijlaten, moet hij hiervoor toestemming vragen aan de rechter. Dat heet een voorgeleiding. De rechter-commissaris beslist dan of je nog 14 dagen (bewaring) langer vast moet blijven zitten. Je wordt bij de voorgeleiding bijgestaan door de advocaat. Ook zal iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig zijn. Je ouders mogen ook aanwezig zijn.

De rechter-commissaris kan beslissen dat je naar huis mag. Soms gebeurt dat onder voorwaarden.

Wanneer je vaker met justitie in aanraking bent geweest of wanneer je wordt verdacht van een ernstig feit is het mogelijk dat je vast blijft zitten. Je moet dan worden overgeplaatst naar een jeugdgevangenis.

De periode van bewaring kan later nog worden verlengd met maximaal 90 dagen. Dat wordt beoordeeld door de raadkamer (3 rechters) van de rechtbank.

Uiteindelijk oordeelt de kinderrechter op een aparte zitting of je schuldig bent.

Meer informatie

» Voor ouders
» Voor minderjarigen