• darkblurbg

Voor minderjarigen

Ben je jonger dan 18 jaar en word je verdacht van een strafbaar feit? Dan kun je door de politie worden aangehouden. Wat komt er op je af?

Recht op advocaat
Je hebt recht op rechtsbijstand van een advocaat voor je eerste verhoor. Dit is verplicht en is gratis. De politie mag je maximaal 9 uur vasthouden voor dit eerste verhoor. Ook moet een advocaat bij het verhoor aanwezig zijn. Dit is verplicht.

Na verhoor
Als jouw eerste verhoor klaar is, kunnen er drie dingen gebeuren:

  • Je wordt vrijgelaten en je ouders kunnen je ophalen van het politiebureau. Je krijgt dan soms direct, maar meestal op een later moment, bericht van de officier van justitie wat er met jouw strafzaak zal gebeuren. De officier van justitie kan je een straf opleggen (strafbeschikking) of een aanbod doen om een geldboete te betalen of een aantal uren taakstraf te werken. Wanneer je dat aanbod accepteert, oordeelt de rechter niet meer over de zaak. Het kan ook zijn dat je een dagvaarding toegestuurd krijgt voor een zitting bij de kinderrechter. De rechter oordeelt dan of je schuldig bent of niet. De rechter bepaalt ook een eventuele straf.
  • Als het onderzoek na de eerste 9 uur verhoor nog niet klaar is, dan blijf je langer vastzitten. Je moet dan maximaal 3 dagen op het politiebureau blijven. Dit heet inverzekeringstelling. In dit geval krijg je altijd bezoek van een advocaat, ook als je daar niet om hebt gevraagd. Ook krijg je bezoek van iemand van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat gebeurt bij iedere minderjarige verdachte. De Raad wil weten hoe het thuis en op school met je gaat. De Raad schrijft hierover een verslag en adviseert daarin de officier van justitie en de kinderrechter. Je ouders hebben het recht om je te bezoeken op het politiebureau. Daarvoor gelden huisregels.
  • Wanneer de officier van justitie je niet binnen 3 dagen wil vrijlaten, moet hij hiervoor toestemming vragen aan de rechter. Dat heet een voorgeleiding. De rechter-commissaris beslist dan of je nog 14 dagen (bewaring) langer vast moet blijven zitten. Je wordt bij de voorgeleiding bijgestaan door de advocaat. Ook een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming is aanwezig. En je ouders mogen ook aanwezig zijn. De rechter-commissaris kan in principe twee beslissingen nemen:
    • Dat je naar huis mag. Soms gebeurt dat onder voorwaarden namelijk dat je je aan bepaalde regels moet houden.
    • Als je vaker met justitie in aanraking bent geweest of als je wordt verdacht van een ernstig feit is het mogelijk dat je vast blijft zitten, voor maximaal 14 dagen. In dat geval word je naar een jeugdgevangenis gebracht. De periode van bewaring kan later nog worden verlengd met maximaal 90 dagen. Dat wordt beoordeeld door de raadkamer (3 rechters) van de rechtbank.

Uiteindelijk oordeelt de kinderrechter op een aparte zitting of je schuldig bent.

Meer informatie

» Voor ouders
» Voor minderjarigen